top of page

Pilotprosjekt

Din digitale velferdsassistent, hjemme i stua

Ønsker du en digital helsesentral innstallert i egen bolig, helt kostnadsfritt? Meld deg på og delta på vårt pilotprosjekt. Med Hjemmeliv får du det siste innen velferdsteknologi, kombinert med digitale helsetjenester som hjelper deg til å være trygg hjemme – i alle faser av livet.

Bo tryggere, bedre og lengre i eget hjem.

SBO_hovedlogo_farge-01.png

Hjemmeliv i samarbeid med:

Trygg bolig og sunt inneklima
forebygger sykdom og uhell

Med Hjemmeliv i boligen har du teknologi og sensorer som sikrer, måler, tilrettelegger og varsler hvis noe går galt. Alt samles i en app som enkelt sjekkes fra nettbrett eller telefon.

Løsningen er smart nok til å skjønne når uhell og farer kan skje – før det skjer. Dersom hendelser allikevel oppstår, vil hjelpen ikke være langt unna. Naboer, familie, vaktmester eller helsepersonell varsles automatisk ved hendelser prioritert etter alvorlighetsgrad.

 

Luftkvalitet, forurensing og temperatur overvåkes med sensorer og sikrer et godt inneklima.

Relaxing%20at%20Home_edited.jpg
Jobbe hjemmefra

Full oversikt over egen helse og vitale data

Hjemmeliv dashbordet gir deg løpende monitorering av vitale data som blodtrykk, oksygenopptak, hjerterytme eller blodsukker. Vi hjelper deg med hvilke enheter som er til nytte for deg ut fra din helse og alder.

Ta kontakt med oss så finner vi ut hvordan vi best kan hjelpe deg i din livssituasjon.
 

Din egen lege, automatisk oppfølging og øyeblikkelig hjelp

Hjemmeliv er knyttet til et stort nettverk av spesialister og behandlere som er tilgjengelige med et tastetrykk. Vi kan også knytte opp systemet til fastlegen din eller andre offentlige helsetjenester. 

 

Automatiserte sensorer følger deg opp, både preventivt og ved behov for øyeblikkelig hjelp. Ved akutte hendelser varsler vi de som best kan hjelpe deg.

Alice Hope MD Smiling
laptop

Enklere hverdag for deg og dine nærmeste

Smarthelseteknologien fra Hjemmeliv er integrert med boligen din, og fungerer automatisk i bakgrunnen. Teknologien er tilpasset hele ditt livsløp og tilrettelagt for at du skal kunne bo best og mest mulig hjemme, også under sykdom.

 

Om det skjer noe uventet, varsler teknologien automatisk naboer, familie eller lege etter alvorlighetsgrad. Alle dine data lagres sikkert på din egen server i din egen bolig, og deles kun med de du ønsker å dele med, når det er nødvendig.

Hjemmeliv hjelper deg med:

Helsehjelp 24/7.

Bedre inneklima og luftkvalitet.

Sensorer varsler automatisk ved uhell. 

Følg egen helse, få hjelp før du blir syk.

Varsling til naboer, familie eller lege.

Alt på et sted, rett på mobil eller nettbrett.

Om oss
Round trebord
Om Hjemmeliv

Vår ambisjon er å være det samlende navet i hjemmet som tilgjengeliggjør og kobler alle mulighetene ulik teknologi gir oss i en og samme løsning. Resultatet blir et enklere og tryggere liv hvor mennesker kan ha en bedre hverdag hjemme – også i høy alder eller ved krevende sykdomsforløp.

 

I samarbeid med Selvaag Bolig vil vi nå bygge fremtidens livsløpsbolig. Derfor inviterer vi deg til å være med i vårt

pilotprosjekt. De som blir plukket ut til pilotprosjektet får Hjemmeliv-teknologien installert i sine boliger uten kostnad.

Kontakt oss
bottom of page